Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

lamprophony
01:01
Nie wyobrażam sobie być z kimś z przymusu, bez powodu czy dlatego, że nie miałabym lepszej opcji. Być z kimś to nie tylko chodzić za rękę i często się spotykać, czy recytować oklepane wyznania miłosne. To jest coś o wiele więcej, nie wiem czy wiesz o czym mówię. To jest być blisko kogoś, jako człowiek. Znać jego nawyki, wiedzieć co go boli i jak mu pomóc. Być skutecznym lekiem na jego smutki, nie móc spać z tęsknoty. Miłość musi być gorliwa i zaborcza, nie może być "od tak". Nie może być monotonna jak codzienność, tylko dzika i nieokiełznana. Nie mówię, że musicie oddychać w tym samym tempie i rozumieć się bez słów. Nie ma dwóch idealnie dobranych osób. Ale te różnice, błędy, czynią z nich ludzi. To jest piękne. Kiedy dwoje najzwyklejszych ludzi którzy mają na swoich kontach zarówno wzloty i upadki zaczynają dzielić ze sobą życie. Nie umiem ubrać w słowa. 
Miłość to fascynacja, chęć odkrywania coraz to nowych warstw. To niezwykła odwaga, a kto się nie boi, nie może powiedzieć, że jest odważny. 
Musisz być przy tym kimś, bo bez tego nie potrafisz funkcjonować. Ciągle czujesz pustkę której nie możesz niczym zapełnić. Jesteś jak bez nogi, bez ręki, bezwładny, bezsilny. 
Każdy ruch drugiej osoby, to czy pocałuje Cię w nos czy w nadgarstek, jest dla Ciebie jak rytuał. Nic nie wyraża uczuć do takiego stopnia jak te drobne gesty. Kiedy trzyma rękę na Twoim sercu i czuje jak ono stopniowo przyspiesza, kiedy gładzi kciukiem Twoją skroń, a Ty uśmiechasz się błogo upajając się rozkoszą która wynika z tego, że przy Tobie jest. 
Miłość jest groteską. Przynosi tyle samo bólu co szczęścia. Wynagradza nam wszystko. Wszystkie niedogodności i potknięcia. Dwoje ludzi którzy mogą rozmawiać o wszystkim, mogą na siebie liczyć w każdym momencie, są dla siebie nawzajem ogromnym wsparciem. Ich ciała są jak mechanizm. Należą do siebie nawzajem, współpracują. Bez siebie nie tworzą już tak doskonałego urządzenia. Nie wiem czy zrozumiałeś. Są sobie niezbędni. Potrzebni. 
— Autor nieznany.
Reposted fromhaazeel haazeel viaunco unco
lamprophony
00:41
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
lamprophony
00:36
Twoja głowa to zagracona rudera (...). Jest wypełniona brudem i rozpaczą po sklepienie czaszki.
— Clive Barker
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
lamprophony
00:31
0190 bfb5 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
lamprophony
00:24

June 26 2015

lamprophony
12:26
3400 3a80
Reposted fromskatrix skatrix viakonwalia konwalia
12:24
4771 6495 500
Reposted fromtwice twice viapannakies pannakies
lamprophony
12:24
3400 3a80
Reposted fromskatrix skatrix viavertheer vertheer
lamprophony
12:21
3059 b141 500
Reposted fromOnlyBlue OnlyBlue viajaania jaania
12:21
7857 83f8
Reposted fromget-fit get-fit viaGirlFromTheBox GirlFromTheBox

June 24 2015

lamprophony
18:45
lamprophony
18:44
lamprophony
18:42
18:41
lamprophony
18:41
18:41
lamprophony
18:39
5743 8527 500
Reposted fromurban-cities urban-cities viabjureczko bjureczko
lamprophony
18:39
3054 c32f
Reposted fromaamu aamu viabjureczko bjureczko
lamprophony
18:39
lamprophony
18:38
9608 5b63
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakryczka kryczka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl