Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2015

lamprophony
13:47
lamprophony
13:36
7118 f8fd
Reposted fromMatalisman Matalisman
lamprophony
13:33

Najbardziej boję się właśnie tego, że to naprawdę się skończyło. I nic już nas nie czeka. I że już nigdy mi nie powiesz, że mnie uwielbiasz. I że już nigdy nie spojrzysz na mnie tak jak wtedy. I nigdy więcej nie powiesz 'dziękuję Ci za dziś.' Że już nigdy za nic mi nie podziękujesz.

— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromendlessmemories endlessmemories viadomcica domcica
13:32
7603 38ef
Reposted fromjustadream justadream viadomcica domcica
lamprophony
13:31
Reposted fromdomcica domcica

June 23 2015

lamprophony
22:43
[Oczywiście, że musimy umrzeć]
Oczywiście, że musimy umrzeć. Jakże inaczej świat by się pozbył starych numerów telefonicznych których nie potrafimy zapomnieć?
Numerów które niemądrze - zupełnie bez sensu - byłoby wykręcać.
— Charles Reznikoff
Reposted fromindigestible indigestible

June 22 2015

lamprophony
08:21
Reposted frombluuu bluuu vialekkotak lekkotak
08:20
9890 39b6 500

Had to share this @weheartit

lamprophony
08:20
lamprophony
08:20
lamprophony
08:16
8051 66ce
lamprophony
08:13
lamprophony
08:13
08:13
8048 495f
Reposted fromsmc smc viasatyrlane satyrlane
08:00
lamprophony
07:59
6939 c5b8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaballetdancer balletdancer
lamprophony
07:57
lamprophony
07:54
3547 2482 500

June 21 2015

lamprophony
18:09
4304 2241
Reposted fromktosiowa ktosiowa

June 19 2015

lamprophony
20:55
4666 90b5
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viapannakies pannakies
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl